Årsmöte

Äger rum den 29 september. Läs mer!.

Bältespännarna

Logo

Bältespännarna har fått en ny hemsida: sff.nu/sfb/

Bältespänneren Nr 2 2020
Nytt nummer.
Läs mer!

Stämpeldatabas

logga

Som medlem i vår Förening har man full tillgång till JPF:s Stämpeldatabas

Upplandsstämplar

Förteckningen av Upplandsstämplar har uppdaterats

Nätverk för hemsidor

Läs mer.

Nytt och uppdateringar

Diplom Malmex 2018

Äldre nummer av Hembygdsfilatelisten

Uppläggning av äldre nummer av vår tidning, som pdf:er, på vår hemsida har påbörjats.
Se under fliken VÅR TIDNING
Upplagt till om med år 2020 nr 1.

Nya sidor

Svåra singelfrankeringar efter 1950.

Frågespalt för medlemmarna.

Förteckningar över stämplar från Uppland och Stockholm.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Är nu uppdaterade till och med år 2020 nummer 3.

Basarpost- och sidostämplar

Nya sidor, läs detta först!
Sidorna finns under Stämplar -> Sidostämplar.

Logga SMPS

SMPS

Nytt nummmer av MPT

MPT nr 88
Läs mer!

Ny sida

Fältpostnummer 2:a VK.

Mötestider för våren

På grund av Covid-19
är årsmötet den 1 april inställt.

Läs mer!

Månadens objekt

FFC till Paris

Läs mer.

Övrigt

Läs mer.

Läs mer.

Riksföreningens styrelse

Ordförande

Anders Bock
Runebergsgatan 3, 4tr
114 29  STOCKHOLM.
anders.s.bock@outlook.com

Vice ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9 5tr
164 44 Kista
070-378 00 11

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13 4tr
181 60 Lidingö
Hembygdsfilatelisterna

Kassör

Ingvar Norelius

Ledamot

Göran Heijtz

Suppleanter

Roger Centerström
Robert Forsberg


All kontakt med styrelsen kan ske till Hembygdsfilatelisterna eller
till Anders Bock, Runebergsgatan 3, 4tr.  114 29  STOCKHOLM.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Ove Brandt
Olov Fägermo

Revisorsuppleant

Tommy RĂ©vai

Redaktör

Sten Lagerholm

Webmaster

Gunnar Zetterman
e-post

Valberedning

Åke Persson
Jan Olov Edling
Inge Johansson

Suppleant

Hans-Ove Aldenbrink
Upp     Hem