HembygdsfilatelisternaTUR-stämplar

År 1999 gav föreningen ut två häften om TUR-stämplar "Sammanställning av Brevbäringsstämplar TUR-STÄMPLAR, Del 1 och 2", framtagna av föreningens
dåvarande ordförande Mogens Riboldt.

Då "Sammanställningen" har tagit slut har föreningen beslutat att i fortsättningen
presentera materialet på vår hemsida.
Tanken är också att försöka hålla dessa data uppdaterade allt eftersom nya fynd görs.

Dessa data finns nu i tabellform sorterade på divere ledder. För att förstå tabellerna
bör man ha häftena till hands, eftersom tabellerna inte alltid beskriver skillnaderna
mellan de olika typerna. Häftena finns i högra kolumnen som pdf-filer.


TUR-stämplarna i tabellform

Sorterat på

Häftena som pdf

  • Omslaget med Normalstämpeltyper (178Kb)
  • Del 1 (sid  1 - 17 N10 till N16, 501Kb)
  • Del 2 (sid 18 - 31 N19 till N57, 254Kb)
  • Del 3 (sid 31 - 45 N58 till N62, 294Kb)
  • Hela boken (alla sidor, 1Mb)

Meddela gärna webmaster felaktigheter, ändringar och nya upptäckter.


Upp