Högsta tillväxten någonsin för e-handeln

E-handeln växte med 49 procent under andra kvartalet, jämfört med 2019. Det är den högsta kvartalstillväxten någonsin och visar vägen mot en årlig tillväxt som också kommer att slå alla tidigare rekord. Detta visar Postnords rapport E-barometern för kvartal 2 som släpps i dag.

Det är 77 procent av svenskarna som har e-handlat någon gång per månad under andra kvartalet, vilket är den högsta andelen av befolkningen någonsin. Störst var ökningen i den äldsta åldersgruppen där nu 67 procent e-handlar i genomsnitt under en månad, jämfört med 57 procent förra året.

Även inom frimärks och vykortssektorn märks en ökning som att det köps mer på vår sajt Samlamera.

– Det är inte oväntat att andelen som e-handlar ökar successivt, men att tio procentenheter fler bland de äldsta konsumenterna skulle börja e-handla, det hade vi inte kunnat förutspå. Mer än varannan person i gruppen 65–79 år uppgav att de börjat handla nya typer av produkter på nätet, på grund av pandemin, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord.

Mest växte dagligvarorna (+ 115 procent), följt av möbler och heminredning (+ 71 procent), samt apoteksvaror (+ 69 procent). Baserat på den utveckling som visats i E-barometern under två kvartal höjer nu Postnord sin helårsprognos från en tillväxt på 11 procent, till en tillväxt på 33 procent.

– Vi baserar vår nya prognos på att vi har två kvartal bakom oss med 16 respektive 49 procents tillväxt, samt på tydliga signaler från våra konsumentundersökningar om att tredje kvartalet kommer bli något lugnare än kvartal två. Sista kvartalet blir såklart avgörande, med Black Friday och julhandeln. Men givet att oron för viruset inte ökar på nytt så bedömer vi att tillväxten snarare ligger kvar på tredje kvartalets nivå, säger Carl-Fredrik Teder.

E-barometern baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i augusti 2020. Totalt deltog 249 företag i mätningen. Företagsmätningen genomfördes 3 augusti – 31 augusti. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år.

• Några siffror ur rapporten:
– E-handeln växte med 49 procent under andra kvartalet, jämfört med 2019.
– Dagligvaror växte mest (+115 procent), följt av möbler och heminredning (+71 procent), samt apoteksvaror (+69 procent).
– 77 procent av svenskarna e-handlade i genomsnitt per månad.
– Skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår) var den produktkategori som flest handlat från (43 procent), följt av kläder och skor (42 procent).

Fotnot: Black Friday är engelska och betyder svart fredag – en dag för att öka handelns omsättning.

Posta en kommentar