Hohndorfs samling kommer på auktion hos Philea

Harry Hohndorfs samling av svenska militära helsaker inklusive militärbrev och svarsmärken, samt även militär posthistoria under 1800-talet, kommer att auktioneras av AB Philea på kvalitetsauktionen den 27 maj.

Försäljningen innebär ett unikt tillfälle att kunna förvärva fantastiskt filatelistiskt material ur denna magnifika samling – ett tillfälle som knappast kommer att återkomma under denna generation. Det tillhörande och mycket omfattande biblioteket kommer också att säljas genom AB Philea.

Det rör sig om en gigantisk samling där våra experter sett smått exceptionellt material vid en första anblick. Bland annat ingår ett flertal provtryck och essäer till de olika militära helsakerna och svarsmärkena, varav flera unika och flera andra kända i ett litet fåtal exemplar.

Mycket material är monterat, till exempel militärbrev med svarsmärken, i många olika typer, nyanser och varianter. Därtill kommer sällsynta och intressanta militära försändelser relaterade till svenska militärer under Napoleonkrigen, i Danmark under 1800-talet och på Åland 1918 och 1919, samt mycket annat.

Harry är den som har bidragit med stor kunskap till Facit- och SFF-katalogerna och även den som legat bakom SFF:s ”Svensk Frimärks Fakta: Militärbrev med Svarsmärke” 1997, därtill specialisten med stort S och experten på de svenska militära svarsmärkena som speglas väl i denna samling. Andra områden som har avhandlats med stor kunskap innefattar Napoleonkrigen 1805–14, Slesvig-Holstein-krigen 1848–50, Ålandsdetachemen-tena och FN, bara för att nämna några områden.

Han har skrivit otaliga artiklar i Postryttaren, SFF Filatelisten, Militärpostal Tidskrift med flera där många av hans artiklar fortfarande anses vara de viktigaste och mest aktuella.

Posta en kommentar