Indonesien nästa för sex svenskar

Alla sex svenskar som hade anmält sig till världsutställningen i Indonesien i augusti blev uttagna. Det berättar den svenske kommissarien Jan Berg.

Utställningen heter Bandung 2017 och arrangeras 3–7 augusti 2017.

Följande svenskar medverkar:

Klass Utställare Exponat Antal ramar

  • Traditionell Åke Rietz Great Britain – Line Engraved Issues 1840–1870 8
  • Posthistoria Sven Påhlman Dutch East Indies: Postal Routes and Rates 1672–1917 8
  • Posthistoria Gunnar Lithén Cancellations from Swedish Steamship Mail Post Offices from 1869 and up to 1951  8
  • Posthistoria Jonas Hällström Swedish Postal History 1951–1972 8
  • Posthistoria Staffan Ferdén ”Carte Postale” – The Postcard as mean of communication over time, from Sweden to Abroad during the First Period 1872–1939 5
  • Helsaker Lennart Daun 1890 until 1942 – The second period of Postal Stationery in Sweden 8
  • Litteratur Gunnar Lithén Facit Special Classic 2017 –
  • Litteratur Gunnar Lithén Facit Norden 2017 –

Vi har en separat sida för Bandung som finns på denna länk

Lennart Daun och Gunnar Lithén, svenska utställare.

Lennart Daun och Gunnar Lithén, svenska utställare.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic