Inför Frimärkets Dag: Olskrokens station

Årets huvudtema på Frimärkets Dag är stationshus och vi passar på att presentera några vykort kring stationshus. Dagens vykort handlar om stationshuset i Olskroken.

Olskroken är ingen avkrok utan ligger i Göteborg och stationen var på sin tid mycket betydande. Själva vykortet är ofrankerat och producerat omkring 1915.

Under bilderna finns mycket text.

• Här följer text från Wikipedia:

År 1856 drogs Västra stambanan genom norra Olskroken, och öppnades för trafik den 1 december mellan Göteborg och Jonsered. År 1876 startade godstrafiken här och 1881 passagerartrafiken. År 1877 öppnades Bergslagernas Järnvägar och i Olskroken anlades i juli 1929 en förbindelsestation med Västra stambanan, med stationshus vid korsningen av Riddaregatan och Prästgatan, ritad av Folke Zettervall.

Även Bohusbanan passerade stationen. Denna var fram till 1964 Sveriges största station, med en spårlängd inom bangårdsområdet på 300 kilometer. Här lastades och lossades mellan 300 000–400 000 vagnar årligen med hjälp av 35 växellok, dygnet runt.

Om stinsen skrev SJ då: ”Vagnlasttrafiken dirigeras från Olskrokens station, som är något vida mer än en förstadshållplats. Den tillkom 1876, då det behövdes en rangerstation vid den punkt där Västra stambanan och Bergslagsbanan skildes åt. Nu sitter stinsen på Olskroken liksom spindeln i centrum och följer de hundratals tågens gång över det väldiga linjenätet. Under honom sorterar samtliga hamnbanestationer samt Sävenäs rangerbangård.”

Stationen hade även landets största ställverk för att kunna dirigera trafiken över de närmare tvåhundra olika tågvägarna. Fler än 500 personer hade sitt arbete här. Olskroken fick sin dödsstöt den 1 juli 1964 då en omorganisation placerade stationen under Göteborg Norra. Ställverket fanns kvar till 1983, för att i det sista kunna betjäna cirka 300 tågrörelser/dygn.

År 1980 lades den sista persontrafiken ned och nu finns inga synliga rester av stationen. Stationen revs i januari 1984, men de fina skifferplattorna på dess tak togs tillvara för att användas på andra offentliga byggnader i staden.

 

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kent Jiresjö skriver:

    Även tåg på smalspåriga VGJ (Västgötabanan) stannade vid Olskrokens station.

Drivs av Wordpress, av Cynatic