Juryn klar till GOTHEX

Nu har UK tillsatt en jury på sju personer plus juryelev.
Jury GOTHEX 2011

  • Patrik Larsson (juryordförande)
  • Andreas Tärnholm (jurysekreterare)
  • Jan Berg
  • Fredrik Ydell
  • Olle Bandh
  • Sofia Karlsson
  • Geoffrey Noer (U.S.A./SCC)
  • Gísli Geir Hardarson (juryelev)

Posta en kommentar