Kjell Arvidsson har avlidit

En av Sverige främsta kännare av modern svensk posthistoria avled den 7 april 2020. Kjell Arvidsson gick bort alldeles för tidigt, knappt 82 år gammal.

Kjell var född den 17 maj 1938 och sista mötet med honom blev på vykortsmässan i Göteborg i vintras med en trevlig fika tillsammans med en annan sann filatelist, Gunnar Dahlstrand. Givetvis kom det att handla om modern filateli.

Kjell samlade vykort men hans stora intresse vad den moderna filatelin. Många som samlar hembygdsfilateli och posthistoria drog streck vid sekelskiftet, dock inte Kjell. Det var det nya som framför allt lockade honom.

• Fin utmärkelse
2009 fick han belöning ur Karl-Erik Stenbergs minnesfond med följande motivering: Kjell Arvidsson från Hässleholm belönas för det idoga och svåra arbetet att dokumentera, och på sin hemsida http:// kjell.smult.com publicera, ett stycke viktig nutidshistoria som svensk postverksamhet, nämligen tiden från 1994, när Postverket bolagiserades och blev Posten AB. Då försvann den skyldighet att arkivera alla viktiga handlingar som dittills hade ålegat Postverket enligt Arkivlagen. Samtidigt har Posten sedan 1994 genomgått de största förändringarna sedan verksamhetens tillkomst på 1600-talet. Detta viktiga och turbulenta skede i svensk postverksamhet finns nu dokumenterat genom Kjell Arvidssons arbete.
Belöning ur Karl-Erik Stenbergs Minnesfond utgörs av diplom samt penningbelöning. Därtill tilldelas belöningsmottagare Norrorts Frimärksförenings Medlemsnål i guld med gravyr på baksidan att bäras till kavaj.

• Utställare på Hallfrim
2012 ställde han ut ett enramsexponat på Hallfrim i Falkenberg kallat Maskinell brevsortering av format C5 och C6. Det blev 74 poäng och silver men egentligen tyckte Kjell att modern posthistoria borde kunna poängbedömas lite bättre.

Han har också ställt ut på Netex som han var en stor beundrare av.

• Hemsidan lever vidare
På hemsidan står det nu: Denna webplats är ett verk av Kjell Arvidsson
Tyvärr så avled Kjell den 2020–04–07, men hemsidan kommer att leva vidare.
Adressen till den förträffliga hemsidan är http://kjell.smult.com.

Kjell Arvidsson hittade säkert något spännande vid besöket på samlarmarknaden i Markaryd 2012.-

Posta en kommentar

2 kommentarer
 1. Hans von Euler skriver:

  Utställare vid Nordia 2005

  Kjell utnyttjade tillfället att visa en del av de udda maskinstämpel-varianter som dök upp omkring sekelskiftet i en ram vid Nordia 2005, när enramsklassen var en ny, experimentell företeelse. Exponatets förtjänster var naturligtvis svårbedömda för juryn och jurymannen Brockenhuus passade på att be Kjell om en förklaring av det visade materialet (en klok åtgärd som vi gärna ser mer av!)

 2. Bjarne Fohlmann skriver:

  Hej Kjell må du vila i frid, har verkligen haft hjälp av dina kundskapar
  inom många områden.Du var en sann filatelist som delade med dig till allt och alla.
  Din vän Bjarne Fohlmann