Kongress och SFF-dagar närmar sig – blick mot 1950

Kongressen med SFF-dagar 6-8 april 2018 närmar sig och vi passar på att kika lite bakåt till en kongress 1950.

1950 hölls SFF-kongressen i Jönköping och även denna gång var det samtidigt en utställning.

Ett förtryckt kort som användes flitigt visade Stig Blombergs ”Harpolekaren” som sedan 1947 finns i Rådhusparken i Jönköping. Motivet är ur Jönköpingsförfattaren Viktor Rydbergs Vapensmeden.

Kortet minnespoststämplades den 10/9 1950 med den framtagna minnespoststämplen. På baksidan finns samma stämpeln men datumet 6 september. Stämpel användes 6–10 september.

Kortet – en trycksak – har 3×5 öre men rätt porto var 10 öre. Det är alltså överfrankerat.
Ett av den brevmärken som togs fram till utställningen finns med och har stämplats.

Kortet är skickat till en person i Vaggeryd och man kan förmoda att det var hennes man Selim som hade skrivit det. Selim var nämligen frimärkssamlare även om han i ännu högre grad var myntsamlare.

Posta en kommentar