Kongressen flyttas till Täby

Av olika anledningar har styrelsen beslutat att flytta kongressen från Värnamo till Täby. Kongressen blir utan SFF-dagar eftersom Norrphil 2022 skall hållas en månad före kongressen.

Den uppskjutna kongressen 2020 kommer att samordnas med 2022 års kongress och de ärende som ej är behandlade kommer att behandlas 2022.

  • Datum är oförändrad 2-3 april 2022
  • Plats Täby (Tibble gymnasium eller Kulturhuset)
  • Tänk på att klubbarna kan välja nya delegater
  • Nya motioner kan skickas in för behandling
  • Mer information kommer snart

Posta en kommentar