Konstfackelev får stipendium

Ulrika Netzler är årets mottagare av Postnord Frimärkens stipendium till en Konstfackelev för utmärkt grafisk design och illustration. Stipendiet på 10 000 kronor delades ut i samband med Konstfacks våravslutning.
Ur motiveringen att utse Ulrika Netzler till mottagare av årets stipendium noteras bland annat att hon får det för ett uttrycksfullt examensarbete präglat av inlevelse och empati. Presentationen väcker nyfikenhet med ett väl fungerande samspel mellan färg och form, ljud och objekt. Vi bjuds in att gå runt, växla perspektiv och uppleva berättelsen i tiden och rummet.

– I den nya läroplanen för grundskolan från 2011 framhålls betydelsen av att stärka elevernas självförtroende, initiativtagande och företagaranda. När en viss uppsättning egenskaper premieras framstår andra som mindre önskvärda. Mitt arbete problematiserar de här önskemålen genom att gestalta en inre upplevelse hos ett barn vars personlighet inte faller inom ramen för det som definierats som det önskvärda och nyttiga, säger Ulrika Netzler.

Ulrika Netzler är en av de sistaårselever som gått Konstfacks kurs i frimärksdesign. Hon tycker att det var både spännande och utmanande med det lilla formatet, och möjligheten att arbeta parallellt med bild och typografi. Kursen arrangeras i samarbete med Postnord Frimärken.

– Vi har genom vårt samarbete med Konstfack hittat flera illustratörer och formgivare till de senaste årens frimärken, säger Stina Olofsdotter, marknadschef vid Postnord Frimärken och ordförande i stipendiejuryn.

Det är sjätte året i rad Postnord Frimärkens stipendium till en Konstfackselev delas ut. Tidigare stipendiater är Samuel Fast (2010), Sepidar Hosseini (2011), Emmelie Golabiewski (2012), Tomas Nilsson (2013) och Klara Gunnarsson (2014).

150609-postnords-Konstfackstipendium_2015

Grattis Ulrika Netzler! Ordföranden i juryn Stina Olofsdotter, marknadschef vid Postnord Frimärken, överlämnade årets Postnord-stipendium i samband med Konstfacks våravslutning. Foto: Henrik Karlsson.

Posta en kommentar