Krav på postutdelning dagen efter kan slopas

Dagens krav på att 85 procent av de postade breven ska komma fram till nästa dag bör slopas. Det skriver regeringens särskilda utredare Kristina Jonäng på Dagens Nyheters debattsida. Hon föreslår i stället föreslår att man inför ett krav på att 95 procent av breven ska delas ut inom två arbetsdagar.

Hon noterar att människors benägenhet att skicka brev minskar. Man har inte lika höga krav på snabbhet längre. När brevet ska komma fram snabbt så kommunicerar man via e-post.

Kristina Jonäng, ska ta fram förslag på en ny postlagstiftning och har lagt ett delbetänkande idag.

Utredningen som beställdes förra ska bland annat:
– kartlägga postmarknadens utveckling,
– göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden samt analysera konkurrenssituationen och hur postlagstiftningen påverkar andra marknaders funktionssätt,
– bedöma om den nuvarande postlagstiftningen motsvarar rådande och framtida behov och föreslå förändringar,
– analysera behovet av postförordningens reglering av övernattbefordran och prisreglering

Uppdraget ska vara helt klart senast den 31 maj 2016.

Idag ska 85 procent av breven komma fram till nästa dag och 97 procent inom tre arbetsdagar. Men det vill regeringens utredare ersätta med ett krav som innebär att 95 procent av breven ska delas ut inom två arbetsdagar.

Bland annat konstateras att antalet skickade brev i Sverige har minskat med nästan 30 procent sedan millennieskiftet.

Med det nya kravet tros kostnaderna för den dominerande aktören på marknaden, Postnord, sjunka vilket innebär att dess möjligheter att erbjuda en brevtjänst med hög kvalitet över hela landet ökar, enligt utredaren.

Christina Jonäng (C)

Christina Jonäng (C)

– Men när jag lägger fram förslaget att 95 procent av breven ska komma fram inom två dagar, så är det ju en höjd miniminivå, noterar hon

Det här är både en förbättring och en försämring. I den del som handlar om slopat krav på brevutdelning över natt, varför ska den samhällsservicen försämras?
– Det är inte lika stor efterfrågan på den snabbheten. I relation till den kostnad det innebär att leverera brev över natt och också i relation till de risker man tar för att pressa fram brev över natt, så är min bedömning att man helt enkelt tar bort det minimikravet och istället sätter ett högre krav på att allt ska komma fram inom två dagar, påpekar Kristina Jonäng.

Posta en kommentar