Kräver halv miljard för moms på frimärken

Banken Nordea kräver svenska staten på 500 miljoner kronor för att ha betalat in felaktig moms under tio år och nu ska detta prövas av Högsta Domstolen.

Aftonbladet ger bakgrunden: Nordea betalade åren 2004–2014 in moms till staten för köp av posttjänster. Enligt EU-rätten är det inte tillåtet att kräva moms för posttjänster.

– För två år sedan dömdes Sverige av EU-domstolen för fördragsbrott. Domstolen ansåg att den svenska lagen bröt mot EU-rätten, eftersom alla posttjänster och frimärken var skattepliktiga, noterar Aftonbladet.

Nu utan moms
Efter denna dom antogs under 2016 nya regler i riksdagen, som innebär att posttjänster och frimärken som säljs av det offentliga postväsendet är momsfria.

Nordea kräver att få tillbaka över en halv miljard kronor, som de anser sig ha betalat i felaktig moms. Högsta Domstolen ska nu pröva skattetvisten.

Nordea fick miljarder
Noteras kan i detta sammanhang:  Under finanskrisen 2007–2008 gav skattebetalarna Nordea 5,6 miljarder kronor. Man kan undra om staten vill ha tillbaka dessa pengar…

 

Posta en kommentar