Kurs för utställningsarrangörer vid Hallfrim

Efter Hallfrim 2016 finns det ingen frimärks- och/eller vykortsutställning inplanerad i Sverige. Det är en stor brist och riskerar  på sikt möjligheterna för den som vill delta i internationella utställningar. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att det ska genomföras en kurs för (blivande) utställningsarrangörer i samband med Hallfrim. 

Syftet med kursen är att deltagarna ska våga ta på sig ansvar för en frimärksutställning, genom att få den kunskap som behövs för att arrangera den. Kursledare blir Mats Söderberg, nyligen ansvarig för Nordia 2015 i Upplands Väsby och tidigare ansvarig för såväl Norrphil 2004 som Norrphil 2009. 

Med som instruktörer på kursen är Lennart Lundh, generalkommissarie vid Nordia 2015 samt tidigare kommissarie vid Norrphil 2004 och Norrphil 2009 och Christer Mårtensson, ansvarig för Baltex 2014. Det är således en trio med gedigen arrangörserfarenhet som kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. En liknande kurs genomfördes i Trollhättan 2008.

Kursen kommer att genomföras 12 augusti klockan 13.00 till 13 augusti klockan 17.00.

Därefter återstår hela söndagen den 14 augusti för att njuta av utställningen och återkoppla till hur arrangörerna har gjort där.

Det kostar 500 kronor att delta, vilket respektive förening borde kunna stå för. Till det kommer kostnader för resa, logi och måltider.

För att vi ska få en uppfattning om intresset för en sådan kurs vill vi att respektive förening snarast, dock senast 20 februari, skickar en intresseanmälan till Mats Söderberg: e-post mats.soderberg@mbox302.swipnet.se.  

Har du frågor? Ring då gärna Mats Söderberg: 070–733 04 80.

090402_mats_soderberg_norrphil

Mats Söderberg vid Norrphil 2009.

Posta en kommentar