Lennart Daun blev hedersordförande

Vid förbundskongressen i Borås i går fick förbundet en ny hedersordförande.

Förbundets nyvalda ordförande Vivi-Ann Rangfors fick äran att efter kongressens beslut att Lennart Daun ska vara hedersordförande lämna över ett diplom som bevis på utnämningen.

Lennart Daun har i ungefär 15 år tillhört förbundsledningen och lämnande ordförandeskapet 2009. Nu tre år senare är han hedersordförande.

Förbundet ytterligare en hedersordförande och det är Gunnar Dahlvig.

Lennart Daun hyllades som hedersordförande av Vivi-Ann Rangfors och det blev hjärtliga applåder från övriga kongressdeltagare. Foto: Ulf Nilsson

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic