Lidingö Filatelistförening

Välkommen till Lidingö Filatelistförening på nätet!
Vi träffas varannan torsdag under januari – maj och september – december i Nya Föreningsgårdens lokaler, Larsbergstorget 9, Larsbergs Centrum. Föreningen blidades 1971 och har cirka 40 medlemmar.

  • Vi byter, köper/säljer frimärken och vykort inom föreningen och på varje möte ordnas en miniauktion med  30–40 objekt inlämnade av medlemmarna. Varje medlem får lämna in max fem objekt till kvällens auktion. Då och då får vi höra intressanta föredrag. Kaffe och bröd etcetera finns till självkostnadspris.
  • Vi försöker genomföra större auktioner med cirka 100 bättre objekt vår och höst.

Ett enklare informationsbrev skickas ut några gånger per halvår med info om mötesdagar med mera.

  • Vi hjälper gärna till att värdera utomståendes frimärken och vykort och kan också hjälpa till med eventuell försäljning.
  • Föreningens plusgiro är 69 16 46-4 – årsavgiften är 200 kronor.

Möten våren 2021
Vi har beslutat att tills  vidare ställa in våra medlemsmöten. Vi får sedan se hur coronapandemin utvecklar sig

Den nya möteslokalen är i Ansgarskyrkan i Lidingö Centrum

LFF Styrelse

Alla intresserade välkomna!

Drivs av Wordpress, av Cynatic