Lyxstämplar måste luta mindre!

Expertrådet har diskuterat lutningen hos lyx-och praktstämplar. Man har beslutat att för lyxstämplar får lutningen vara högst 10 grader. En illustration i Facit med större lutning beslutades därför att bytas ut. Detta kan man läsa om i dess verksamhetsberättelse.

Lyx och praktstämplar i Facit

Expertrådet är en arbetsgrupp tillsatt av Sveriges Filatelistförbund och Sveriges Frimärkshandlareförbund. Gruppen, som startade 1981, är rådgivande till båda förbunden i frågor som rör attestskrivande och hanteringen av reparerat och förfalskat filatelistiskt material. Expertrådet ska även vid utställningar och auktioner bevaka reparerat och manipulerat material.

På grund av pandemin har deras möjligheter till möten varit begränsad.

Posta en kommentar