Månadens brev hos SSPD – ett vykort

Månadens brev hos SSPD är ett vykort från år 1903, frankerat med 5 öres inrikesporto och skickat till fröken Hulda Sjödahl i Kalmar. Därifrån är det eftersänt till fru Hulda Dahlin i Göteborg.

Om man letar i tidningar från tiden kan man konstatera att fröken Sjödahl från Kalmar hade gift sig med en herr Dahlin och flyttat till Göteborg.

Så uppstår den filosofiska och ekonomiska frågan: Är kortet eftersänt till samma adressat (vilket man kunde göra utan att betala extra porto) eller till en ny adressat (vilket krävde nytt porto)? Den som eftersände kortet frankerade med ett nytt 5-öresmärke för att inte riskera att Hulda fick betala lösen för att få sitt kort!

• Se artikeln hos SSPF och där finns det länkar även till tidigare Månadens brev och annat intressant hos vår riksförening SSPD. http://sspd.se/manadens-brev-oktober/

hulda-manadens-brev-sspd-191001

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic