Många föreningar ger bidrag till ramarna

Hittills har sex föreningar tillsammans bidragit med 85.000 kronor till renovering av våra utställningsramar och fler föreningar välkomnas.

I våras renoverades 1.000 ramsidor med en ny upphängningsanordning för bladen på ramarna och detta gjordes alldeles före den stora utställningen i Tammerfors i Finland.

Framöver är det tänkt att det ska bli förstärkta hjul på vissa vagnar som ramarna förvaras och transporteras i men också att en del plexiglas byts ut. 

Ramarna är drygt 30 år och i behov av förbättring. Hittills finns det sex bidragsgivare, följande föreningar:

  • Stockholm 20.000
  • Malmö 15.000
  • Borås 10.000
  • Hallandsträffen 10.000
  • Hässleholm 10.000
  • Norrort 20.000

Fler intressenter välkomnas att kontakta oss på info@sff.nu.

En del av ramlagret

En del av ramlagret

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic