Många frågetecken kring häften

Den 1 januari 2014 togs en tryckpress från Danmark i bruk vid Postens frimärkstryckeri i Kista och den 16 mars 2017 kom de första svenska häftena från Cartor-tryckeriet i Frankrike.

Dessa nyheter ger häftessamlarna bryderi. Häftet En klassiker var det första som trycktes i Kista i den danska pressen.

– Här kan nu få upp till 20 varianter, berättade Erik Hultman när han gästade Skaraföreningens marsmöte.
– Och det nya häftet med fjärilar, som trycktes i Frankrike har inga varianter alls!

Till Skaramötet kom 25 medlemmar och gäster och det blev livlig diskussion efter Eriks föredrag.

Detta med häftesmarkeringar intresserar uppenbarligen fler än enbart ”häftesnördarna”.
– I häftet En klassiker finns inte enbart tripplar utan häften med fyra markeringar, sade Erik Hultman. Utöver de tidigare ryggtryck, cylindersiffra och kontrollnummer finns nu också gråkilen i varierat antal häften.

Mötet konstaterade att det blir dyrt om man ska samla alla varianterna.

Mötesdeltagarna konstaterade också att det gäller att samla stämplade 13- kronorsmärken och de senaste för 19.50 kronor: Upplagorna kan ju inte vara så stora, med tanke på portoändringar under året, och det blir säkert priser därefter.

Cartor har två tryckerier – ett i Frankrike och ett i England.

Det nya häftet med fjärilar är det första, som trycks hos Cartor. De produceras på ett papper, vilket inte går att blöta av med vanligt vatten.

– Men det går bra att blöta av dem i ren bensin, berättade Kjell Elwing på Skaramötet.

Nästa möte i Skara blir den 19 april då det är ett regionalt vykortmöte.

Gösta Karlsson

Studier av häften vid Skara-mötet

Studier av häften vErik Hultman från Borås (tvåa från vänster) gästade Skaraföreningen och pratade häften med Sten Björkblom, Kjell Elwing, Jan Grönvall och Lena Elwing. vid Skara-mötet

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kjell skriver:

    Trevligt med lite Modern Posthistoria. Det är SÅ det ska vara på SFF:s hemsida.
    Från 1850-talet fram till nu trycktes svenska frimärke i SVERIGE. Det gör de inte längre.

    DETTA ÄR HISTORIA, så det är mycket bra att några är vakna och noterar VAD som händer.

Drivs av Wordpress, av Cynatic