Mats ny vice vd på PostNord

Mats Lönnqvist tillträder den 1 november som vice vd och finans- och ekonomidirektör på PostNord.

Mats Lönnqvist är född 1954 och har en gedigen bakgrund som företagsledare. Han har sedan mer än 20 år gått in som finans- och ekonomidirektör eller vd i företag inför stora förändringsprocesser. Han har senast från 2009 till i år varit finans- och ekonomidirektör och vice VD för SAS-koncernen. Mats Lönnqvist har dessförinnan varit engagerad i företag som Eniro, Ratos, Securum, Pharmacia och Esselte.

– Mats Lönnqvist har rätt profil och erfarenhet för den utveckling som ligger framför PostNord. Mats Lönnqvist blir ett viktigt tillskott i vårt ledningsarbete, säger PostNords koncernchef Lars Idermark.

– PostNord är en spännande koncern där min erfarenhet och kompetensprofil är rätt för de utmaningar som ligger framför koncernen. Det känns mycket stimulerande för mig att gå till PostNord, säger Mats Lönnqvist.

Lars Idermark och Mats Lönnqvist har ännu inte hunnit bli medlemmar i SFF…

Posta en kommentar