Minnesord för Roland Frahm

Peter Nordin har lämnat minnesord över Roland Frahm som avled för två veckor sedan, den 1 november 2016.

Roland Frahm vid förbundskongressen 2016.

Roland Frahm vid förbundskongressen 2016.

Vi känner stor sorg över att nås av beskedet att vår mångårige medlem Roland Frahm har lämnat oss.
Roland lämnar ett stort tomrum efter sig i svensk filateli, efter att i många år generöst delat med sig av sina kunskaper. Det gjorde han inte enbart genom sitt engagemang i UK som juryman, utan han var en aktiv föreningsmänniska som tog på sig uppdrag såväl lokalt i sin förening i Göteborg som centralt inom SFF.

Han var under många år ledamot av SFF:s förbundsstyrelse och även en mycket aktiv medlem av Expertrådet.

Som juryman hade Roland många uppdrag och redan 1980 hade han sitt första uppdrag på nordisk nivå. 1986 hade han sitt första internationella uppdrag som FIP-juryman. Därefter hade han en lång rad internationella uppdrag som juryman på FIP- eller FEPA-utställningar.

Roland var också en framgångsrik samlare och utställare, som nådde goda framgångar med sitt exponat om Svenska Bandmärken, ett område där han nådde sådan kunskap att han även anlitades som expert.

Under hela sin filatelistiska bana gladde Roland sina filatelivänner genom att alltid generöst dela med sig av sina stora kunskaper.

Roland lämnar ett stort tomrum efter sig och han kommer att vara saknad vår verksamhet.

Våra tankar går i dessa dagar till Rolands anhöriga och vi delar deras saknad och sorg.

Peter Nordin, ordförande i UK

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic