Möte på nätet fungerar bra

En av de föreningar som provat digitala möten är vår riksförening SSPD där förkortningen står för Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation.

Under hösten har man haft ett antal möten och i kväll var årets sista inplanerad. Man räknar med att fortsätta även under våren.

Det är givetvis inte detsamma att ses över internet som i verkliga livet men i dessa tider med coronapandemin är det ett bra alternativ. Det utestänger kanske den som inte har tillgång till internet men det är få i dag som inte har den möjligheten. Samtidigt ger möten på internet möjlighet för den som inte bor nära den fysiska mötesplatsen att få ta del av vad som händer.

Från mötet med SSPD i november då det var ett tiotal deltagare

Posta en kommentar