Minnespoststämplar

Klicka på en stämpel för en större bild. Tänk på att det är ett bildspel och övriga bilder följer. Tryck på ”stop” om du bara vill se en stämpel. Tryck på ”start” om du vill se även övriga stämplar. Om du vill återgå: tryck i rutan X eller vid sidan om bilden.
Här är länk till Postnords sida om minnespoststämplar.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

xxxxx