När Sverige återgick till högertrafik

Kungliga Poststyrelsen gav den 2 september 1967 ut två nya minnesfrimärken i valörerna 35 och 45 öre med tema högertrafik. Dagen därpå genomfördes högertrafik i Sverige. Det är nog inte många som känner till att Sverige därmed gick tillbaka till den högertrafik man haft långt tidigare.

Oron var stor över landet hur det skulle gå med högertrafiken, den så kallade högertrafikomläggningen klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967. Denna dag har också kallats Dagen H. Låten “Håll dig till höger, Svensson” blev en slagdänga som spelades flitigt i radion och vi fick två nya frimärken med anledning av omläggningen. 

En folkomröstning hölls den 16 oktober 1955. 82,9 procent röstade då för fortsatt vänstertrafik, men riksdagen beslutade ändå om att det skulle blir högertrafik i Sverige. Röstsiffrorna var 119 ja mot 16 nej i första kammaren och 175 ja mot 34 nej i andra.

Farhågorna om stora problem vid omläggningen besannades inte. I stället för fler olyckor inträffade faktiskt färre. Rädslan vöer olyckor gjorde nog att de flesta valde att vara extra försiktiga i trafiken.

Vi som har minne av det ljuva 60-talet tänker inte bara på The Beatles, Djurgårdens alla ishockeyguld eller kanske den första ”dejten”. Det finns även minnen som högertrafikomläggningen och hur man själv råkade cykla på fel sida av vägen en gång  hösten 1967 på hemväg från en bowlingträning– dessbättre utan att det blev någon olycka. Eller körde jag moped…?. I dag verkar ju ungdomar i parti och minut cykla på fel sida av vägen – även vuxna är nonchalanta.

På insidan av förstadagsbrevet och häftena som gavs ut berättas följande:

Sverige återgår till högertrafik

När Karl XII i början av 1700-talet samordnade postväsendets och gästgiveriernas verksamhet fick Sverige sitt första stadgande om högertrafik. l en förordning av år 1718 heter det sålunda: Mötes Extra Posterne/wika de för hwar annan utur wägen til höger; Men på smala wägar Broar och dyl ikt/hafwer den förträdet som först blåser i Hornet.

Den högertrafikepoken blev inte lång. Redan med 1734 års Giästgifware Ordning ändrade man sig och införde vänstertrafik : När resande eller farande i Städer eller på Landet mötas/böra de til hwar sin wänstra sida således wika/at de hinderlöst kunna komma hwarannan förbi wid Tijo Daler Silfwermynts bot för den som häremot bryter.

l september 1906 utfärdades den första förordningen om automobiltrafik. Den talade märkligt nog inte om höger- eller vänstertrafik. 1916 ålades däremot automobilförare: att vid möte och när körbanan ej kan fritt överskådas hålla till vänster samt att hålla till höger, när annan trafikant förbiköres, dock att förbikörning får verkställas allenast när körbanan i tillräcklig utsträckning kan fritt överskådas.

Motsvarande bestämmelser finns i trafiklagstiftningen fram till söndagen den 3 september 1967.

l den regel som gällde från klockan fem på söndagsmorgonen den 3 september heter det: Möte med annan vägtrafikant än gående skall ske till höger. Omkörning av annan vägtrafikant än gående skall ske till vänster.

Sverige fick nu högertrafik på nytt, efter många och omfattande utredningar. Först den 10 maj 1963 löstes frågan för alltid genom att riksdagen beslöt om högertrafik i Sverige år 1967.

Fotnot:
Motiv: Högertrafik 3.9.1967, Asfalterad väg med vita filmarkeringar, sedd genom en bilruta.
Frimärkena trycktes vid Postverkets frimärkstryckeri.
Tecknare: Pierre Olofsson
Gravör: Majvor Franzen-Ewing
Valörer: 35 och 45 öre. Båda valörerna fanns med lodrät och vågrät perforering för rullar respektive häften.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Kent Jiresjö skriver:

    Hej.
    Kan från 60-talet inte minnas några hockeguld för något lag, men däremot ett fotbollsguld för IFK Göteborg.
    Och Himmelstrands låt var bra.
    Kent J

Drivs av Wordpress, av Cynatic