– Ni har öppnat en helt ny värld för mig

Den studiecirkel om frimärkssamlande som skulle arrangeras i Göteborg är nu avslutad och med mycket gott resultat.
– Cirkeln har pågått vid fem tillfällen under mars månad med tio deltagare, varav nio fullföljde hela studieplanen och är nu medlemmar i SFF Göteborg. Vi hade gjort en anpassad studieplan med Löwenbergs bok som grund, berättar cirkelledarna Bengt Herrman och Kjell Nilsson.

– Vi kan nämna att deltagarna inte ville att cirkeln skulle upphöra efter fem gånger – så vi sågs en sjätte gång!

Det som nog värmde mest var en deltagare som efter halva tiden sa: Ni har öppnat en helt ny värld för mig!.
– Det var ju precis det som var ett av syftena med cirkeln.

Med tanke på att det blev betydligt fler anmälningar än vad man hade platser planeras en ny studiecirkel enligt samma koncept i oktober månad 2017.

Givetvis var SFF en av flera samarbetspartner.

Posta en kommentar