Nordia 2015 till Täby

Sveriges Filatelist-Förbunds förbundsstyrelse beslutade den 8 november att uppdra åt Norrorts Frimärksförening i Täby att genomföra Nordia 2015.

Utställningen kommer, i stor utsträckning, att få samma uppläggning som NorrPhil 2004 och NorrPhil 2009, vilka genomfördes på Täby Park Hotel.

Denna gång kommer dock den stora eventhallen i markplanet att också ianspråktas, vilket skapar större utrymmen för såväl utställning som för handlare, postföretag och andra medverkande.
Utställningen genomförs 30 oktober – 1 november 2015. Det är Allhelgonahelgen och samtidigt slutet på skolornas höstlovsvecka i Stockholmsområdet. Det finns således utmärkta möjligheter för intresserade i alla åldrar att besöka utställningen.

Utställningen ska vara ett samarbetsprojekt mellan ett stort antal föreningar i Storstockholmsområdet, vilket bland annat kommer att synas i utställningskommitténs sammansättning.

Inriktningen är att utställningen ska ha cirka 850 ramsidor. Alla utställningsklasser kommer att omfattas av utställningen. Ambitionen är att få med cirka 25 handlare, såväl svenska som internationella, samt ett antal postföretag och auktionärer.

Programmet kommer därtill att kompletteras med föreläsningar, seminarier med mera så arrangörerna siktar på att alla ska få sitt lystmäte stillat.

Utställningen har tre huvudsponsorer – Täby Park Hotel, PostNord (Posten Frimärken) samt AB Philea. Vi är mycket stolta över att ha fått stöd av dessa viktiga aktörer för utställningens genomförbarhet.

Inom kort etableras utställningens hemsida www.nordia2015.se. Den kommer att uppdateras fortlöpande fram till utställningens genomförande.

Mats Söderberg
Ordförande i Norrorts Frimärksförening

Mats Söderberg till höger vid invigningen av Norrphil 2009.

Norrphil 2009 i Täby. Här fanns det flera nordiska flaggor och 2015 är det dags för Nordia i lokalerna.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic