Nordia 2018 Island

Nu är det dags att anmäla sig till Nordia 2018 som äger rum i Garðabær, Island, den 8–10 juni 2018. Garðabær ligger strax utanför Reykjavík och endast 30 minuters bilväg från flygplatsen Keflavík. Det är sjunde gången det isländska filatelistförbundet arrangerar en Nordia-utställning.

Här finns alla artiklar som har taggen Nordia 2018 (länk)

Resultaten från Nordia 2018 (länk)

Hallvard vann Silverpostiljonen (länk 180717)

På denna länk finns ett stort bildreportage från Nordia 2013 på Island

Här finns de antagna svenska exponaten (180525)

• Alla utställningsklasser finns med, även mästarklass och vykort

• Öppen klass bedöms enligt Fepa:s specialreglemente (inte Open-filateli)

• Nordiska ramar för 16 blad i format A4 eller motsvarande

Kvalificering

• Exponatet måste ha uppnått minst 70 poäng vid nationell utställning

• För mästarklassen gäller särskilda kvalificeringsregler

• Ungdomsexponat ska ha erhållit minst 60 poäng i åldersgrupp A och 65 poäng i åldersgrupperna B och C vid nationell utställning

• Litteraturexponat, som ska vara publicerade 2013 eller senare (tidskrifter och kataloger 2016 eller senare), fordrar ingen föregående kvalificering

Ram- och exponatavgifter

• 30 euro (cirka 300 kronor) per ram för 5- och 8-ramsexponat

• 30 euro per enramsrexponat

• 30 euro per litteraturexponat

• Ingen ramavgift för ungdomsexponat

• Utställaravgift, som tillfaller Sveriges Filatelist-Förbund, utgår med 600 kronor per exponat (300 kronor för enrams- och litteraturexponat)

• Försäkrings- och transportkostnader tillkommer

Anmälan

• Anmälningsblankett och specialreglemente för utställningen finns på utställningens hemsida www.nordia2018.is. De kan också rekvireras från den svenske kommissarien, telefon och e-postadress se nedan – de finns även här nedan (i google-översättning)

• Anmälan ska vara kommissarien tillhanda senast den 20 februari 2018

• Med anmälan ska bifogas förstasidan i exponatet och eventuell synopsis

• Exponat måste vara försäkrat, transport sker genom den svenske kommissarien

Välkommen med era anmälningar så att vi kan representera Sverige med ett starkt lag i Nordia 2018!

Bengt Bengtsson, svensk kommissarie
Snidaregatan 8
432 43 Varberg
Telefon: 070-585 07 49
E-post: bengt@bengtsson.org

Här finns anmälningsblankettt (word)

• Adress till Nordias egen hemsida: www.nordia2018.is/

Särskilda föreskrifter för Nordia 2018
Finns även på utställningssidan på engelska (länk)

1. Den nordiska filateliska utställningen Nordia 2018 äger rum i staden Garðabær.

2. Ansvar, tid och plats

Den isländska filatelförbundet (Landssamband íslenzkra frimärkenjasafnara) arrangerar den nordiska filateliska utställningen Nordea 2018 (i samarbete med medlemsförbunden). Arenan är Ásgarður i Garðabær och utställningen är öppen från 8 juni till 10 juni 2018.

Utställningen kommer att hållas med erkännandet av Federation of European Philatelic Associations (FEPA).                       

3. Förordningar

Utställningen styrs av dessa specialförordningar och förordningarna för nordiska filateliska utställningar som godkänts av nordiska federationens presidenter i Garðabær 6 juni 2013.

4. Utställningsklasser

4.1 Icke-konkurrenskraftiga klasser (på inbjudan)

4.1.1 Hedersklass

4.1.2 Officiell klass

4.1.3 Juryklass

Tävlingsklasser

4.2.1 Championship class

4.2.2 Traditionell filateli

4.2.3 Posthistoria

4.2.4 Helsaker

4.2.5 Aerofilateli

4.2.6 Astrofilateli

4.2.7 Stämpelmärken

4.2.8 Tematisk filateli

4.2.9 Maximafilateli

4.2.10 Open

4.2.11 Vykort

4.2.12 Ungdomsfilateli

4.2.13 Filatelistisk litteratur

För klasserna 4.2.2-4.2.11 grupperas utställningar i

A. Nationell grupp: Island

B. Nordisk grupp: Alla övriga nordiska länder och områden (inklusive DWI före 1917, Färöarna, Grönland och Åland)

C. Internationell grupp: Alla andra länder och områden inklusive astrofilatteli, tematiskt filateli, maximafilateli och open.

D. Enramutställning kommer att hållas i lämpliga klasser (utom ungdomsfilateli).

Mästerskapsklassen är för exponat som under perioden 2008–2017 har:

> Under tre separata år tre guldmedaljer / stora guldmedaljer på en nordisk (NORDIA) eller FIP / FEPA-utställning

> Eller fått ett nationellt, nordiskt eller internationellt Grand Prix på en nordisk (Nordia) utställning, oavsett antal medaljer ovan.

Uteslutna från deltagande i mästerskapsklassen är exponat som under de senaste tio kalenderåren före Nordia-utställningen vunnit mästerklassen på nordiska, Fepa- eller Fip-utställningar. Litteraturutställningar kan inte delta i mästerskapsklassen.

Litteraturklassen kan också skrivas in som filateliska publikationer gjorda för multimedia och datortillämpningar.

Klassen för ungdomsfilateli är indelad enligt ålder, så här:

> Åldersgrupp A: Upp till 15 år

> Åldersgrupp B: 16-18 år

> Åldersgrupp C: 19-21 år

Åldersgruppen bestäms av åldern den 1 januari 2018.

I open kan upp till 50 % av materialet vara nonphilatelic.

5. Utställningsramar

Utställningen ger de gemensamma nordiska ramarna i format 87 x 119 cm för att tillkomma 4×4-ark med maximal storlek 24 x 30 cm.

I mästerskapet klass 4.2.1 utställningar ges från 5 och upp till högst 8 ramar.

I tävlingsklasserna 4.2.2-4.2.11 visas utställningar från 5 upp till högst 8 ramar.

I klassen för ungdomsfilateli 4.2.12 är antalet ramar som följer

> Åldersgrupp A: min. 2 och max. 4 ramar

> Åldersgrupp B: min. 3 och max. 5 ramar   

> Åldersgrupp C: min. 4 och max. 5 ramar

6. Medaljer, priser och examensbevis

Deltagare i icke-konkurrenskraftiga klasser får en stor vermeil-medalj.

> Vinnaren i mästerskaposklassen (4.2.1) tilldelas priset för Nordic Champion. Alla utställningar som deltar i Championship-klassen tilldelas en stor guldmedalj.

National Grand Prix utdelas av juryn till den bästa utställningen av den nationella gruppen (grupp A).

Nordic Grand Prix utdelas av juryn till Nordiska gruppens bästa grupp (grupp B).

Internationell Grand Prix utdelas av juryn till den bästa utställningen av den internationella gruppen (grupp C).

* Grand Prix kan endast delas ut om utställningen under utvärderingen har fått ett stort guld eller en guldmedalj. Utställningar som tilldelas ett Grand Prix är också beroende av poängen tilldelad ett stort guld- eller guldmedalj.

> För klasserna 4.2.1-4.2.11 och 4.2.13 finns följande medaljer: stort guld, guld, stor vermeil, vermeil, stor silver, silver, silverbrons och bronsmedaljer.

> För ungdomsklass 4.2.12 finns följande medaljer: guld (endast i åldersklass C), stor vermeil, vermeil, stor silver, silver, silverbrons och bronsmedaljer. Utställningar som inte erhåller en bronsmedalj, kan få ett Diplom (enligt Fip ​​Special Regulations for Youth Philately).

> Exponat som inte erhåller en medalj (eller diplom i klassen för ungdomsfilateli) kommer att få ett intyg om deltagande.

> Alla utställningar i tävlingsklasserna ges också ett certifikat som ger medaljbetyg och poäng tilldelas utställningen.

> Utställningar i klasserna 4.2.2-4.2.13 kan utöver medaljer tilldelas special juryns priser.

> Alla medaljer kan ersättas med ett objekt av konst.

7. Deltagande och kvalifikation

Rätt att delta i Nordea 2018, är medlemmar av medlemsförbund i:

Nationella förbund eller ungdomsförbund i Norden: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Medlemmarna av Scandinavian Collectors Club i USA kan också delta i utställningen.

Kvalifikationen för deltagande är att utställningen har tilldelats minst 70 poäng på en utställning på nationell nivå. I klassen för ungdomsfilosofi är kvalifikationen dock minst 60 poäng i åldersgrupp A och 65 poäng i åldersgrupper B och C. För utställningar i litteraturklassen krävs ingen tidigare utmärkelse. Utställningskommittén kan på begäran av den nationella kommissionären acceptera utställningar som inte uppfyller kraven ovan.

Utställarna får att de endast visa föremål som ägs av sig själva i sina exponat. Huvuddelen av exponatet ska ha varit utställarens egendom i minst två år före utställningen.

Deltagare kan uppvisa under pseudonym. Utställarens identitet ska dock vara känd för utställningskommittén och juryn.

Jurymedlemmar, juryns lärlingar, familjemedlemmar eller anställda i en jurymedlem eller en juryns lärling kan inte delta i en tävlingsklass.

8. Ansökningar

Alla deltagande länder har utsett en utställningskommissarie för att hantera ansökningarna från respektive land.

För varje utställning krävs en ansökningsblankett, skickad via lämplig nationell utställningskommissarie. Ansökan former, tillsammans med utställnings introducerasida eller plan, skickas till respektive utställningskommissarie senast den 20 februari 2018.

Utställaren kan tillsammans med ansökan lämna in en sammanfattning av utställningen. Det högsta antalet sidor som får skickas är tre A4 sidor skrivna på ena sidan.

Utställningskommittén kommer att informera om godkända utställningar och antal ramar som ges senast den 20 februari 2018.

Utställningskatalogen visar titel som anges i ansökningsblanketten. I tillägg

En kort beskrivning kan ges för katalogen.

Utställningskommittén kan utan förklaringar, acceptera eller avvisa tillämpningar. Beslutets beslutet kommuniceras via respektive utställningskommissarie.

9. Avgifter

Deltagaravgift i tävlingsklasserna

4.2.1-4.2.11 är 30 euro per ram. En ram visar att avgiften är 30 euro. I litteraturklass 4.2.13 är avgiften 30 € per anmälan. Moms ingår.

I klassen för ungdomsfilateli 4.2.12 finns ingen deltagaravgift.

Varje utställare kommer att få två entrébiljetter till hela utställning, en utställningskatalog och lista över resultat (palmarès).

10. Förpliktelser för utställare

All kommunikation mellan en utställare i tävlingsklasserna och utställningsledningen eller juryn ska gå igenom respektive utställningskommissarie.

Stämpelkataloger eller tidskrifter utställda i litteraturklassen ska publiceras i 2016 eller senare. All annan litteratur ska vara publicerade 2013 eller senare.

Alla utställningar i litteraturklassen är fortfarande utställningens egendom efter showen.

Varje ark av en utställning ska införas i ett genomskinligt skyddskåpa och numrerad. Exponat utan sådant skydd kommer inte att monteras. Skivorna som tillhör en viss ram ska införas i ramkuvert som kommer att levereras till alla utställare i god tid före det att utställningen ska äga rum. Det rekommenderas att utställarens namn visas bakom varje enskilt ark.

Utöver litteratur och ark som visas i ramar, accepterar Norida 2018 inget annat material.

11. Montering och leverans av exponat

Exponat i litteraturklassen ska skickas till utställningen i två exemplar, och ska nå utställningen senast 1 mars 2018.

Exponat som inte lämnas in personligen eller via utställningskommissarie bör helst skickas via post. De ska nå utställningen under perioden 27 maj-5 juni 2018. Personlig leverans av utställningar kan ske fram till 6 juni 2018 kl 1300. Utställare eller deras representant som håller en fullmakt från utställaren kan vid leverans av sin utställning den 6 juni 2018 komma överens med utställningsförvaltningen och tillåtas montera sin egen utställning. I alla andra fall tar utställningsansvaret ansvaret för att montera utställningen. Utställare, eller deras företrädare som håller en proxy från utställaren, kan göra anagreement med utställningshanteringen och tillåtas avmontera och ta bort sin egen utställning efter utställningen är stängd den 10 juni 2018.

Under förutsättning att utställningskommissarien arrangerar en gemensam transport av utställningar, har varje utställare rätt till fri transport av utställningen från utställningen tillutställningskommissarien. Utställningar som inte samlas in den 10 juni kommer att returneras via post, på utställarens bekostnad, strax efter utställningen.

Utställare som demonterar sin utställning personligen kommer att teckna för mottagandet av utställningen. Klagomål om utställningens skick kommer inte att accepteras senare. Alla utställare kommer bli underrättad när utställningen är mottagen.

Om utställningen inte är mottagen inom de angivna tidsfristerna har utställaren inte rätt att delta i utställningen. Ramavgiften återbetalas inte. Utställningar som inte samlas in den 10 juni kommer att returneras via post, på utställarens bekostnad, strax efter utställningen. Utställare som demonterar sin utställning personligen kommer att teckna för mottagandet av utställningen. Klagomål om utställningens skick kommer inte att accepteras senare.

Alla utställare kommer att bli underrättade när exponatet är mottaget. Om exponatet inte är mottagen inom de angivna tidsfristerna har utställaren inte rätt att delta i utställningen. Ramavgiften återbetalas inte.

Exponat som inte samlas in den 10 juni kommer att returneras via post, på utställarens bekostnad, strax efter utställningen. Utställare som demonterar sitt exponatet personligen kommer att teckna för mottagandet av utställningen. Klagomål om utställningens skick kommer inte att accepteras senare.

Alla utställare kommer bli underrättad när utställningen är mottagen. Om exponatet inte är mottagen inom de angivna tidsfristerna har utställaren inte rätt att delta i utställningen. Ramavgiften återbetalas inte. Om exponatet inte tas emot inom de angivna tidsgränserna har utställaren inte rätt att delta i utställningen. Ramavgiften återbetalas inte. Om exponatet inte tas emot inom de angivna tidsgränserna har utställaren inte rätt att delta i utställningen. Ramavgiften återbetalas inte.

12. Tullbestämmelser

Information om obligatoriska tulldeklarationer skickas till utställaren via utställningskommissarien tillsammans med meddelandet om acceptans av utställningen till utställningen.

13. Jury

Utställningar i tävlingsklasserna bedöms av en jury som godkänts av Landssamband islenz kra frimärkenjasafnara.

Juryn kan, utan att samråda med utställaren, överföra ett exponat från en klass till en annan.

Juryn är i sin utvärdering oberoende av tidigare resultat erhållna av exponatet. Juryns beslut är definitiva och kan inte överklagas.

Juryns arbete utförs i enlighet med de regler som fastställs av FIP i reglerna för utvärdering av utställningar (Grev och Sre).v Open-klassen bedöms i enlighet med Fepa Open Regulations. Vykort ska bedömas i enlighet med Fepa: s särskilda föreskrifter för vykort.

Om juryn i en utställning upptäcker manipulerade, faktade eller förbättrade föremål utan en korrekt beskrivning av detta faktum i exponatet kan exponatet nedgraderas åtminstone en medalj. En rapport om detta kommer att skickas till utställaren och respektive federation.

Juryn och utställningskommittén har rätt att låta experter inspektera föremål i något exponatet. Utställningskommissarien  bör alltid vara närvarande för en sådan inspektion.

14. Säkerhetsfrågor

Utställningskommittén kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undersöka exponatet under utställningen, men accepterar inte ansvar för eventuella skador på exponaten. Det är utställarens ansvar att ha en försäkring för exponatet både under transport till och från utställningen, liksom under utställningen.

15. Ändringar och inkonsekvenser

Utställningskommittén har privilegium att ändra dessa särskilda föreskrifter. Utställare bör informeras om detta så snart som möjligt om det händer. Utställningskommittén har också privilegiet att fatta slutliga beslut i frågor som inte kan lösas genom dessa särskilda föreskrifter, förordningarna för nordiska filateliska utställningar eller de allmänna föreskrifterna för utställningen för utställningar (Grex).

Utställaren godkänner dessa särskilda föreskrifter och är skyldig att följa dem genom att underteckna ansökningsblanketten. Eventuella juridiska tvister ska hanteras enligt isländsk lag i en isländsk domstol.

Utställningsadressen är:
Nordia 2018
POBOX 8753
128 Reykjavík
Island