Nordia 2020

2020 är det Sveriges tur att arrangera Nordia och utställningen går av stapeln 4–6 december i Malmö. OBS! Senarelagd från esptember

Se information om anmälan med mera nedan (inlagt 190917)

• Utställningen har en egen hemsida: http://www.nordia2020.se/

Inbjudan till Nordia 2020 4–6 december 2020

Nu är det dags att planera och anmäla sitt exponat till nästa Nordiautställning, denna gång i Malmö 4–6 september 2020.
• Alla större utställningsklasser finns med
• Ramarna är 4 rader á 4 blad i A4, eller 4 rader á 2 blad i A3.

Ramavgifter och utställaravgifter
• 400 kronor per ram för 5–8-ramsexponat
• 500 kronor för enramsexponat
• 500 kronor per litteraturexponat
• Ingen avgift för ungdomsexponat
• För svenska exponat tillkommer Sveriges Filatelistförbunds utställaravgift:
– 500 kronor i mästarklassen, 200 kronor i klasserna enram, litteratur, open och vykort och
– 400 kronor för övriga. Ingen avgift i klasserna utan bedömning och ungdom.
• Alla exponat måste vara försäkrade. Filatelistförbundets försäkring kommer att erbjudas.

Kvalificering
• Exponat (även enram) måste tidigare ha erhållit minst 70 poäng på en nationell utställning. För exponat som inte är kvalificerade kommer det att anordnas en Postex nationell.
• Ungdomsexponat måste på nationell utställning ha erhållit minst 60 poäng i åldern upp till 15 år och minst 65 poäng i åldrarna 16–18 år och 19–21 år.
• I litteraturklassen behövs ingen tidigare kvalificering.
Kataloger och tidskrifter måste vara publicerade efter 1 januari 2018 och annan litteratur måste vara publicerade efter den 1 janunari 2015.

Anmälan
• Reglementet och anmälningsblanketten finns på hemsidan, www.nordia2020.se.
• Dessa kan du få i pappersform genom att ringa eller sända e-post till svenske kommissarien.
• Reglementet är på engelska, men du kan naturligtvis använda svenska språket i anmälan, synopsis och i själva exponatet.
• Anmälningsblankett, exponatets förstablad och eventuell synopsis ska du sända till svenske kommissarien senast den 1 mars 2020.
Anmälan kan du sända som brev eller via e-post, skanna då den underskrivna blanketten.

Välkomna med era anmälningar till kommissarie för svenska utställare
Valter Skenhall
Vindvägen 3, 245 38 Staffanstorp
Telefon 070–625 49 69, e-post: skenhall@telia.com

Drivs av Wordpress, av Cynatic