Nordia 2020

OBS! Vid ett extrainkallat telefonmöte onsdagen den 9 september i utställningskommittén för Nordia 2020 beslöts att ställa in årets utställning som skulle ägt rum den 4–6 december.

2020 är det Sveriges tur att arrangera Nordia och utställningen går av stapeln 4–6 december i Malmö. OBS! Senarelagd från esptember

Se information om anmälan med mera nedan (inlagt 190917)

• Utställningen har en egen hemsida: http://www.nordia2020.se/

Inbjudan till Nordia 2020 4–6 december 2020

Nu är det dags att planera och anmäla sitt exponat till nästa Nordiautställning, denna gång i Malmö 4–6 september 2020.
• Alla större utställningsklasser finns med
• Ramarna är 4 rader á 4 blad i A4, eller 4 rader á 2 blad i A3.

Ramavgifter och utställaravgifter
• 400 kronor per ram för 5–8-ramsexponat
• 500 kronor för enramsexponat
• 500 kronor per litteraturexponat
• Ingen avgift för ungdomsexponat
• För svenska exponat tillkommer Sveriges Filatelistförbunds utställaravgift:
– 500 kronor i mästarklassen, 200 kronor i klasserna enram, litteratur, open och vykort och
– 400 kronor för övriga. Ingen avgift i klasserna utan bedömning och ungdom.
• Alla exponat måste vara försäkrade. Filatelistförbundets försäkring kommer att erbjudas.

Kvalificering
• Exponat (även enram) måste tidigare ha erhållit minst 70 poäng på en nationell utställning. För exponat som inte är kvalificerade kommer det att anordnas en Postex nationell.
• Ungdomsexponat måste på nationell utställning ha erhållit minst 60 poäng i åldern upp till 15 år och minst 65 poäng i åldrarna 16–18 år och 19–21 år.
• I litteraturklassen behövs ingen tidigare kvalificering.
Kataloger och tidskrifter måste vara publicerade efter 1 januari 2018 och annan litteratur måste vara publicerade efter den 1 janunari 2015.

Anmälan
• Reglementet och anmälningsblanketten finns på hemsidan, www.nordia2020.se.
• Dessa kan du få i pappersform genom att ringa eller sända e-post till svenske kommissarien.
• Reglementet är på engelska, men du kan naturligtvis använda svenska språket i anmälan, synopsis och i själva exponatet.
• Anmälningsblankett, exponatets förstablad och eventuell synopsis ska du sända till svenske kommissarien senast den 1 mars 2020.
Anmälan kan du sända som brev eller via e-post, skanna då den underskrivna blanketten.

Välkomna med era anmälningar till kommissarie för svenska utställare
Valter Skenhall
Vindvägen 3, 245 38 Staffanstorp
Telefon 070–625 49 69, e-post: skenhall@telia.com

Drivs av Wordpress, av Cynatic