Norsk hilsen på Sveriges nationaldag

Vi fick under måndagen en hälsning till Sveriges Nationaldag från Tore Berg i Norge, fram till nyligen förbundsordförande för det norska filatelistförbundet.

Tores brev:
I morgen er det 6. juni (Svenska Flaggans Dag). Gratulasjoner overbringes herved. Bakgrunnen for dagen og at 6 juni har flere betydninger helt tilbake til 1523 og Gustav Vasa er jeg kjent med.

Takk også for gratulasjoner til vår 17. mai, som jeg leste på web illustrert med et postkort av Svinesundbroen.

Svinesundbroen ble påbegynt før annen verdenskrig. Med bakgrunn i krigen stoppet arbeidet i mange år, men ble gjenopptatt i 1945 og sluttført i 1946. Det er en fin bru, med mye innslag av granitt. Både på norsk og svensk side var det steinhoggermiljøer, og de hadde dårlige år. Det var av den grunn fra begge landenes side et ønske om å benytte stein.

Etter 1945 hadde Norge rasjonering på mange varer, blant annet sukker. Det var også noen år restriksjoner på valutaveksling. Mine foreldre flyttet til Halden i 1949, og de første årene syklet de over brua for å kjøpe sukker.

Før bruen ble åpnet var det også ”vei” over Svinesund. Vedlagt et postkort som viser ferjen. Den store hvite bygningen var postkontor cirka 1840 til 1870. Her foregikk i disse årene Norges viktigste utveksling av post fra/til utlandet – på vinterstid. I seilingssesongen var det skip. I 1864/1865 og 1879 ble åpnet nye toglinjer fra Norge til Sverige og da endret kommunikasjonsveiene seg.

Hilsen
Tore Berg

Posta en kommentar