Nu är vi i oxens år

I kinesisk kultur är oxen ett värdefullt djur och symboliserar bland annat hårt arbete, beslutsamhet och ärlighet. Den 12 februari inleddes detta och många länder presenterar frimärken kring just det kinesiska året.

Kanalön Jersey presenterar som ofta frimärken med anknytning till det kinesiska nyåret. Vi visa också ett frimärke med tema oxens år från Åland.

Att samla på frimärken kring just det kinesiska nyåret kan ge en ganska omfattande samling.

Mer om oxens år under bilderna:

Oxens år enligt wikipedia:

Oxar är mjuka, fredsälskande och fysiskt mycket starka. De är konservativa, oberoende och respekterar andra för vad de är. De kan verka oromantiska men hyser mycket kärlek för ett fåtal utvalda. Oxar är envisa och tålmodiga, agerar efter övervägda beslut och gillar ej förändringar. Deras envishet får dem att verka buttra och tröga och de ber aldrig om hjälp, även det skulle behövas stundtals. 

Oxar är extremt hängivna och når framgång genom eget hårt arbete och tar inga genvägar. De tar sällan risker utan satsar på långsiktiga investeringar som är mer trygga. Oxar innehar ofta positioner som är ansvarsfyllda och de gräver lätt ned sig i sitt arbete. Ofta är de mycket bra ledare då de är lojala, trygga och förhastar sig inte i svårare situationer. Men Oxar är även temperamentsfulla och kan tappa humöret totalt och ta till våld om så krävs. Håll undan tills Oxen lugnat ner sig! Oxar glömmer heller sällan en tjänst eller en otjänst. 

Oxen har även en mjukare sida och är mycket måna om familjen och sitt hem. Stabilitet och lojalitet är honnörsord i en relation. Oxar anses inte vara romantiska och har svårt att bemästra kärlekens spel. De är inte spontana och tar mycket lång tid på sig att skapa en intim relation, men väl där så är de för evigt trogna. 

Oxen passar bäst med tuppen, råttan och ormen. Oxen passar mindre bra med fåret och tigern.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic