Nu blir det nya postnummer

På måndag den 1 mars 2021 förändras postnummer till en rad orter. Den stora årliga förändringen sker nämligen varje år just första måndagen i mars. Vi presenterar alla förändringar och ger en allmän ingick i hur postnummer fungerar.

Det var 1967 som beslut togs om postnummer och i maj 1968 togs de i bruk i vårt land. Postnummer- och postortändringar som berör upp till cirka 50 hushåll och företag kan ske när som helst under året. Enstaka nya postnummer skapas varje vecka.

Större postnummerändringar går till på följande sätt:
• Postoperatörerna ansöker på postnummernivå senast 1 mars om att få ändra postnummer. Kommunerna kan ansöka senast samma datum om att byta postortnamn.

• Postnummerrådet beslutar under juni månad om vilka ansökningar som ska godkännas. Rådet är sammansatt av representanter från Bring Citymail, Fria Postoperatörers Förbund (FPF), Infodata (SPAR), Lantmäteriet, Postnord Sverige AB, Post- och telestyrelsen (PTS), Skatteverket och Svensk Direktreklam (SDR).

Information om ny postadress går ut till alla berörda hushåll och företag.

Postnummerändringarna sker sedan första helgfria måndagen i mars. På tisdagen är Postnord.se och postnummerservice.se uppdaterade.

Postnumren introducerades redan 1967 och ingår i Postnords sorteringskedja sedan maj 1968. Sedan dess har förändringar i strukturen runt posthanteringen gjort att ursprungliga definitioner och beskrivningar av utdelningsorter fått en annan betydelse.
Förändringar i postnumren speglar de förändringar som sker i samhället. Nya bostadsområden och vägar är två exempel som kräver en anpassning av postnumren för att posthanteringen ska vara effektiv.

Här finns alla förändringar den 1 mars 2021 (pdf)

Här finns allmän fakta från Postnord om postnummer (pdf)

23456 blir ett smidigt postnummer i Alnarp

Posta en kommentar