Nu har Postryttaren kommit

Nu är boken Postryttaren 2011 klar.
Det handlar om årsboken för Postmusei Vänner.
Det är årgång 61 som nyligen lämnat tryckeriet för att hamna hos alla medlemmar i föreningen och hos andra intresserade.

– Arbetet med Postryttaren har varit till stor glädje under årens lopp – men lite mer betungande i år när Vännerna fick ta över ansvaret för utgivningen. Det känns tryggt att nu överlämna redaktörskapet till Erik Hamberg, som jag känner väl sedan många års arbete i redaktionskommittén, berättar föreningens avgående redaktör, Jan Billgren.

I redaktionskommittén har han haft hjälp av Erik Hamberg, Lars Liwendahl, Robert Mattson, Thorsten Sandberg och Sven-Åke Tirén. Anders Pleijel har svarat för formgivning.

Boken är som vanligt ett praktverk och det är svårt att slita sig när man börjat läsa ett kapitel.

Omslagsbilden är ett vykort från Stockholmsutställningen 1930.

Innehåll Postryttaren 2011

  • Gustaf Ankarcrona, Postvägar över Kölen från 1814
  • Jan Billgren, Nobelpriset på svenska frimärken
  • Christer Brunström, Higlett – filatelist med skämtlynne
  • Arne Forssén, Post under Stockholmsutställningen 1930
  • Sture Jogevall, Människor och händelser under ett halvsekel i Posten
  • Louise Lind, Berättelser ur livet – om minnesinsamlingar i Postmuseum
  • Leif Ruud, Olycksdrabbad och rånad post före 1900
  • Björn Sylwan, Författarregister 1950–2010

Posta en kommentar