Nu heter det Postnord

I dag byter koncernen och moderbolaget Posten Norden namn till Postnord. Övriga varumärken, bland dem Posten, Post Danmark och Strålfors, kvarstår som i dag. Efter samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S fick koncernen det tillfälliga namnet Posten Norden AB. Sedan samgåendet har målsättningen varit att införa ett permanent och internationellt gångbart namn för koncernen.

Posta en kommentar