Ny riksförening ansluten till SFF

En ny riksförening har valts in hos SFF och det är Svenska Czeslaw Slania-Samfundet Vi har i dag skapat en hemsida för denna förening och den kommer att byggas ut mer lite senare. Se sidan här

Posta en kommentar