Nytt GRAND PRIX till Douglas Storckenfeldt

Sverige deltar den här helgen med ett mycket starkt svenskt exponatteam vid den nationella utställningen på andra sidan jordklotet – i Sydney, Australien. Det är andra gången som vi svenskar tävlar i Australien inom ramen för det svensk-australiska utbytet.
Den svenska kommissarien och jurymannen på plats, Harry Berglund, har precis skickat de svenska resultaten hem och … Succé igen är ordet!

96 poäng Stor Guldmedalj och GRAND PRIX
Douglas Storckenfeldt
Iceland until 1901; Skildings and Original Aur

92 poäng Stor Guldmedalj och SPECIALPRIS
Jonas Hällström
Maneuver Warfare – viewed through the theories about the Nature of War

91 poäng Guldmedalj och SPECIALPRIS
Mathilda Larsson
In the Magic World of Harry Potter

88 poäng Guldmedalj och SPECIALPRIS
Jan Berg
Private Ship Letter Stamp Issuing Companies: up to 1900

87 poäng Guldmedalj och SPECIALPRIS
Richard Bodin
Swedish Personnel in International Military Service 1948 –79

87 poäng Guldmedalj och SPECIALPRIS
Harry Snarvold
Transatlantic Mail Sailings connected with Norway in the 19th Century

Vi noterar alltså med glädje, stolhet och ”hurrarop” att Douglas Storckenfeldt återigen vinner ett GRAND PRIX, han har nu vunnit nationell GP i Sverige och Australien, nordisk GP i både nordisk grupp och mästarklassen, samt internationellt GP vid FEPA.

Så här på lördagskvällen korkar vi upp champagnen och skålar för alla framgångsrika svenskar, nästa helg ser vi fram emot SKIVARYD 2011 på hemmaplan  Sverige.

Jonas Hällström

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. Linda Lee skriver:

    Congratualtions to all! I was trying to find the address of the Swedish Philatelic Federation to send thanks on behalf of the SSE11 Organsing Committee for the kind donation of a prize. The winner was Michael Rhodes for his exhibit Mexico Exporta in the Traditional Experimental Modern Class. I will send a formal letter now i ahve the address witha cc to Harry who was a great member of the Thematic Team on the SSE11 Jury.

    Kind regards
    to all

    Linda