Nytt SFF-reglemente finns nu för donationer

Det är svårt att bedriva verksamhet i filatelistiska förbund när antalet medlemmar ständigt blir minskar. En viktig uppgift är att försöka vända denna trend. Det minskade medlemsantalen medför att ekonomin blir ansträngd.

I många andra länder får de filatelistiska förbunden stöd från medlemmar och andra i form av donationer, vilket blivit en viktig förutsättning för verksamheterna.

Förbundsstyrelsen har därför i somras antagit ett reglemente för donationer avseende utställningsverksamhet. Donationer som lämnas ska användas till täckande av kostnader som uppkommer inom ramen för SFF:s utställnings- och utbildningsverksamhet som närmare beskrivs i reglementet. Glädjande nog har redan två donationer lämnats.

Donationer kan givetvis lämnas för andra ändamål än nu beskrivna.

Förbundsstyrelsen kommer att arbeta vidare med detta.

Rikard Azelius, ordförande i SFF

I menyn ovan under Förbundet finns nu en länk till reglemente för donationer för utställningsverksamhet. Vi har också en direktlänk till donationssidan här.

Utställning vid Hallfrim 2016

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic