Oförändrat kring Filatelisten

Förbundsstyrelsen har diskuterat förbundets kostnader. I dag har styrelsen fattat beslut om att Filatelistens redaktör ska fortsätta sitt arbete. Styrelsen kommer för närvarande att fortsätta fokusera på förbundets övriga kostnader.

Posta en kommentar

En enda kommentar
  1. TG skriver:

    Ett mycket bra beslut! SFF behöver en egen tidskrift som står för förbundet. En tidskrift som inte är i “händerna” på någon annan.Och en tidskrift som de senaste åren tagit ett stort steg framåt – Bättre och välskrivna artiklar som passar fler grupper av samlare, även nybörjare, och mindre om vinnare i olika utställningar mm, som de allra flesta av oss bara kan drömma om att delta i. Jag menar inte att Filatelisten ska sluta skriva om de som vinner priser i utställningar världen runt, men det är bra att det inte längre är så framträdande. / TG Umeå