Om Filatelistämplade brev

Vi har fått ett par inlägg om ändrade rutiner för frimärksstämpling.

Info från Posten…

När jag var inne på Postens ombud Spelhallen, Torpa i Vänersborg, överraskades jag av att man där visade ett Postens ”Info från Posten” som innehöll direktiv till ombudet att i fortsättningen inte stämpla bl.a. brev. Det skall, enl. infot Posten sköta själv.

Det nämns inte något om de så kallade. ”Filateliststämplat brev” som skyddas av Postens blankett Bl 2112.96 (feb 00).

Jag vet inte om detta påbud är känt i våra föreningskretsar tidigare men förmodligen inte. I nedre kanten av blanketten anges att påbudet gäller efter utskriftsdatum.

Påbudet betyder, så vitt jag kan bedöma, att all filatelistisk stämpling är förbi. Inga ortsstämplar i fortsättningen.

Hans Lindblom

—–

Stämpling av rek

Några medlemmar har rapporterat att postombuden påstår att dom fått besked om att inte stämpla till exempel REK. Detta är helt fel. De behöver numera inte stämpla. Enligt postens kundtjänst så kan du som kund fortfarande begära att de stämplar med snygga stämplar. Ge inte upp, utan be dem att ringa kundtjänsten om de vägrar!

Jag råkade själv ut för detta och kontrollerade med kundtjänsten.

Lars Nordberg

Posta en kommentar

10 kommentarer
 1. Ronald Fasth skriver:

  I Värnamo får man låna stämpeln och stämpla själv, både på postkontoret och kvantum.

 2. Göran Heijtz skriver:

  Mitt ombud säger samma sak – att reken inte ska stämplas utan det ska postcentret göra.
  Jag tror att detta på sikt innebär att stämplarna försvinner hos ombuden. Kvitton kommer direkt från dataskrivare, brev och rek stämplas inte. Då behövs heller inga poststämplar.
  Därför, passa på att dokumentera de stämplar som finns hos ombuden i din närhet, ingen vet hur länge de kommer att finnas kvar!

 3. Gunnar Olsson skriver:

  En mycket märklig inställning av Posten, om det blir verklighet och det inte är ombuden som vill minska servicegraden. Ortstämpelsammlarna blir ju helt åsidosatta när alla brev får den “trevliga” maskinstämplingen med våglinjernan över frimärket. Har för mig att Ortsnamnen ska vara namnskyddade på något vis.

 4. Kjell Arvidsson skriver:

  Försökte 2 ggr med inlägg efter Lars Nordberg.

  2:a gång: Du har redan skickat detta svar.

  Mitt inlägg blev tydligen refuserat, trots att det innehöll ungefär samma som ovanstående.

  Redaktionen svarar: Måste varit ett tekniskt fel

 5. Gösta Karlsson skriver:

  Hej alla!
  Detta måste väl vara ett solklart ärende för SFF-styrelsen. Det finns väl ingen rimlig anledning att vi inte själva ska få stämpla, (pm, vi nu vill göra det jobbet), precis som vi nu gör. Den allt mer filatelistovänliga Posten måste väl ändå lyssna till samfällda protester?
  Men än så länge finns det förnuft hos Posten och ombudet i Skara, så härifrån får ni fortfarande snyggt stämplade brev.
  Gösta Karlsson

 6. Lars Nordberg skriver:

  Jag har ännu en gång haft kontakt med Postens kundtjänst. Dom påstår att avtalen med postombuden har ändrats. Dom får inget betalt för att stämpla och därför kan posten inte tvinga dem att göra detta. Jag bad att dom skulle skicka ett nYtt meddelande och påtala att dom får stämpla om inlämnaren önskar detta. Hon kunde inte ta detta beslut.

  Den jag pratade med skall påtala problemet med den som är ansvarig för postombuden och lovat att återkomma, men det kan ta tid, sa hon.

  Jag föreslår ocks att SFF´s styrelse tar kontakt med några “höjdare” på posten.

  • Lars Nordberg skriver:

   Har fått ännu ett svar från Posten:

   Tack för din synpunkt.

   Jag vidarebefordrade din synpunkt till ombudsansvariga efter vår felefonsamtal, de lämnade nedanstående återkoppling:

   Stämpling av frimärken sker numera maskinellt på Posten brevterminaler. När verksamheten vid postkontoren flyttades till postombud hos dagligvarubutiker innebar det att vi behövde fokusera på de tjänster och den serv ice som flest kunder efterfrågar.

   De innebär att vi hos postombuden idag erbjuder in- och utlämning av brev och paket och kundinformation och service i samband med detta samt försäljning av frimärken och förpackningar med porto.
   Tillgängligheten till post service har därmed ökat då postombuden öppettider är betydligt längre än de var på postkontorens tid.

   Vill man som kund själv stämpla sina frimärken är man välkommen till Postens företagscenter där man får låna stämpeln.

   Med vänlig hälsning

   Elisabet Jansson
   ——————————————-

   Posten AB (Publ)
   Synpunkter och Kunddialog
   105 00 Stockholm

 7. Arne Karlsson skriver:

  Ytterligare exempel på filateliovänlighet i dagens post kan inhämtas på sidan 18 i just publicerade Bulletin nr 5, 2012.
  Hela sidan avhandlar ”Ändrade stämpelrutiner och ändrade försäljningsperioder för frimärken”

  Bland annat kan man ta del av chockerande avgiftsbeläggning.
  Egentligen borde man inte bli chockad ty dagens bolagiserade Posten Frimärken har inte mycket gemensamt med förutvarande Postens FILATELIavdelning. Idag är det räknenissar som styr och ställer och förändringsvindarna sveper fram som orkanvindar

 8. Eva Löfroth skriver:

  Jag har vid flera tillfällen fått kuvert med frimärken med perfekta stämplar (jag är själv filatelist). Över frimärksområdet har fästs en grön remsa med texten “Filateliststämplat brev”. Är det upp till respektive postställe att lämna denna service? Eller var kommer de gröna remsorna ifrån och de perfekt stämplade frimärkena?
  Eva Löfroth

 9. Sven Wallén skriver:

  Synd för Posten att de inte stämplar hos ombuden – För någon månad sedan bytte jag några rara vykort med en annan samlare här i landet, vi ville båda skicka våra försändelser som rek. Jag använde en mängd gamla frimärken, fyllde kuvertets adressida med frimärken och lämnade in. När jag några dagar senare fick min försändelse, kunde jag notera att en hel del av mina frimärken återanvänts, den här gången med stämplar.

  Är det ombuden som tillhandahåller de gröna remsorna “Filatelistämplat brev”?

Drivs av Wordpress, av Cynatic