Om Nordia 2015 i Fepas tidning

Tidningen FEPA News är på tryck men den finns redan nu att läsa på nätet.

FEPA News innehåller de viktigast filatelistiska händelserna från juli 2015 till början av januari i 2016. Här finns bland annat ett stort reportage om Nordia 2015 i Sverige.

FEPA är den europeiska sammanslutningen. Den internationella heter FIP.

fepa-news-160204-dump-10x7

Posta en kommentar