Open i fokus när svenska jurymän fortbildade sig

Helgen 15–16 2016 oktober träffades Sveriges aktiva jurymän i Uppsala. Det var länge sedan det getts tillfälle och nu fanns behov att fortbilda sig på flera nya reglementen.

Jurymöte.

Jurymöte.

Målet är att även fortsättningsvis kunna ge optimal service till alla våra duktiga utställare och övriga intresserade samlare.

Openreglementet
I samband med utbildningen i det nya internationella openreglementet hölls även en diskussion hur vi i Sverige ska gå vidare med openklassen. Det nya internationella reglementet avviker väsentligt från det regelverk som vi hittills tillämpat i Sverige och Europa.

I det nya reglementet premieras främst sällsynthet, specialkunskap och kvalitet istället för nytänkande, presentation och kreativitet.

Första gången våra utställare kom i kontakt med det nya reglementet var på utställningen Nordia 2015 i Upplands Väsby förra året. Där visade det sig att de flesta utställare, inte bara de svenska, fick väsentligt lägre bedömning enligt det nya reglementet jämfört med vad de tidigare fått.

Under den diskussion som jurymännen nu hade framkom det en gemensam rekommendation till utställningskollegiet, nämligen att nationellt i Sverige behålla nuvarande regler, men att vara öppen för att den som önskar en internationell karriär ska kunna få hjälp och ledning för att förstå det internationella reglementet.

Rekommendationen kommer att behandlas på utställningskollegiets ordinarie möte 2017.

Openklassen kommer alltså även fortsättningsvis i Sverige vara en klass där man vill uppmuntra och premiera fantasi, bearbetning och nytänkande inom utställningssamlandet. Sverige kommer även att aktivt försöka bearbeta omvärlden att utveckla openklassen som den nytänkande klass som vi hittills haft.

Vykortsklassen
Reglementet för vykortsexponat som det europeiska förbundet Fepa godkände förra året utvärderades också. Även i detta reglemente har poängskalan ändrats och större vikt läggs vid visade kunskaper och sällsynthet. Inriktningen hur man bygger upp ett vykortsexponat och definitionen av vykort är dock densamma som vi är vana vid.

Skillnaden mot det hittills tillämpade nordiska reglementet visade sig vid provbedömning med de båda alternativen vara liten. Det innebär att utställningskollegiet rekommenderas att vi i Sverige övergår till Fepa-reglementet från och med 2018.

Posta en kommentar