Open-samling om broar visas på Netex

Staffan Lagergren har lagt upp sitt open-exponat ”Gilla broar!” på utställningssajten Netex. Staffan berättar i exponatet om brobyggnadskonstens utveckling och vilka olika typer av broar som konstruerats genom historien.


Exponatet tar också upp broars betydelse för samhällsutvecklingen och hur broar använts som symboler för samverkan och utbyte mellan folk och länder. I exponatet porträtteras även några personer som haft betydelse för brobyggnadskonsten.

  • Alla gillar broar, konstaterar Staffan. Ingenjörer och arkitekter, men också författare, konstnärer, musiker, politiker, barn och vuxna.

Eftersom exponatet är utformat för open-klassen innehåller det både filatelistiskt material och andra typer av samlarföremål, exempelvis vykort, mynt, sedlar och etiketter av olika slag.

• Länk till exponatet: http://netex.se/gilla-broar/

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic