Orkidéer på frankeringsetiketter från Åland

Den 13 mars 2018 lanserar Åland Post en ny typ av frankeringsetiketter som är självhäftande. Den första serien består av fyra olika motiv med ljuvligt doftande orkidéer som trivs på Åland.

Åland Posts frankeringsmaskiner av märket Frama tas ur bruk 12 mars. Den nya typen av frankeringsetiketter är självhäftande och trycks från Zebra-skrivare som är kopplade till postkassaterminaler på postkontoren i Mariehamn och Sviby.

Åland Post Frimärken säljer en serie frankeringsetiketter med de fyra olika motiven. Valören är densamma på alla etiketter.
De nya frankeringsetiketterna förevisar Nattviol (Platanthera bifolia), Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata), flugblomster (Ophrys insectifera) och knärot (Goodyera repens).

Nattviol och Jungfru Marie nycklar är tämligen vanliga på Åland och inte fridlysta. De blommar i juni-juli. Nattviolen har vita-gulvita blommor som doftar starkare på kvällen och natten. Den trivs i frodiga skogar och ängar. Jungfru Marie nycklar har bleklila blommor och växer i myrmark och barrskog.

Knäroten är mera sällsynt, men inte fridlyst på Åland, flugblomster däremot är både och. Den lågväxta knäroten är vanlig i mossrika barrskogar och dess vita, håriga blommor slår ut i juli-augusti.

Flugblomstrets säregna blommor påminner om honan hos en grävstekel som också är den enda insekt som pollinerar orkidéen. Den växer på kalkrika, fuktiga marker och blommar från juni till juli.

Utgivningsdatum 13.3.2018
Fotograf Andy Horner
Seriens valör 4 x1,50 €
Pris FDC 6,75 €
Storlek 56 x 25 mm
Papper 40 gms termopapper
Tryckmetod 4-färgsoffset
Tryckeri Cartor Security Printing

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic