Oskarströms Frimärksklubb

Klicka på bilderna för lite större bilder

Aktiviteterna på mötena är genomgång av cirkulationshäften, fika, lotteri med frimärksvinster, mötesförhandlingar med genomgång av inkommande post, auktion på inköpta objekt samt auktion på av medlemmarna inlämnade objekt. Vi startar kl. 18.00 och brukar hålla på till kl. 21.00–21.30. Lokal: Hobbylokalen i Folkets Hus källare i Oskarström. Alla intresserade av frimärken, brev och vykort är lika välkomna! Som regel 3:e onsdagen september – november och januari – april.

Kontakt: Bengt-Åke Helleklev, Fredsgatan 17, 313 30 Oskarström

OBS! INGA MÖTEN HÖSTEN 2020

Drivs av Wordpress, av Cynatic