Östersunds Filateli- och vykortsförening

ostersund_logo_140914

 Vår styrelse består för närvarande av:

Ersättare är;  

För auktionerna svarar Örjan Velander; 070–338 48 34

ÖFF adress:

 • Östersunds Filateli- och Vykortsförening,
  c/o Wadensjö, Högåsvägen 9. 831 43 Östersund.
 • ÖFF plusgiro: 16 59 00 – 2
 • Hemsida: www.sff.nu/ostersund
 • Filatelistförbundets hemsida: www.sff.nu

MÖTESPROGRAM OCH ÖVRIGA TRÄFFAR 2021
Föreningen pausar verksamheten tills vidare på grund av coronasituationen

 • 12/1 Föreningsmöte med auktion
  Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Göran Modén
 • 26/1 Föreningsmöte med cirkulation
  Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Lennart Eriksson
 • 9/2 Årsmöte kl.1900 med auktion . Auktion efter årsmötet. Auktionsobjekt utlagda kl.18.00
 • 23/2 Föreningsmöte med cirkulation
  Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Anders Lundbäck
 • 9/3 Föreningsmöte med auktion
  Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Jörgen Mårtensson
 • 23/3 Föreningsmöte med cirkulation
  Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Tommy Carlsson
 • 13/4 Föreningsmöte med auktion
  Tema: Mina tre minuter Ansvarig: Ulf Jernberg
 • Ev. april Träff i Vindeln
  Auktion med Philea Samordnande: Jan Anders Jacobsson
 • 27/4 Föreningsmöte med cirkulation
  Tema Mina tre minuter Ansvarig: Nils Göran Nilsson
 • 11/5 Alt. supé med auktion kl. 19.00
  Auktionsobjekt utlagda kl. 18.00
 • 22–23/5 Alt. grillning i Herrö
  Ansvarig: För ev. supé Sten Wadensjö
 • 6/6 Nationaldagsfirande på Jamtli
  Ansvarig: Jan Anders Jacobsson
  Näsgården
 • 11–13/6 Regional utställning i Trondheim
 • ÖFF medlemmar inbjudna. Anm. 1/2

Se hela nyhetsbrevet för våren 2021 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet för hösten 2020 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från december 2019 här (pdf)

• Se hela nyhetsbrevet för hösten 2019 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från juni  2019 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från december 2018 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från december 2017 här (pdf)

Se hela nyhetsbrevet från augusti 2017 här (pdf)

Se hela nyhetsbladet från december 2016 här (pdf)

Se hela nyhetsbladet från maj 2016 här (pdf)

• Se hela nyhetsbladet från november 2015 här. (pdf)

Föreningsmöten

 • Mötet genomförs kl. 18.00-20.30 med Cirkulationssändning kl. 18.00-19.20, föreningsfrågor, information, lotteri och föredrag kl. 19.30-20.00 och avslutande miniauktion 20.00–20.30 Ta med eget material, frimärken, brev och/eller vykort för byten. Du har alltid något som intresserar andra! Cirkulationssändningen är med vid andra mötet i månaden.

Auktionsmöten

 • Auktionsmöten genomförs i likhet med Föreningsmöten dock utan cirkulation men med en avslutande auktion

Historik för Östersunds Filateli- och vykortsförening

Östersunds Filateli- och vykortsförening (ÖFF) bildades 5 april, 1927 under namnet Östersunds Filatelistförening.
Föreningen firade således sitt 75-årsjubileum under år 2002. Arkivforskning har visat att en förening fanns redan omkring 1912 men denna insomnade efter några år varför ÖFF räknar 1927 som sitt födelseår.
Föreningens nuvarande namn är av yngre datum. Många medlemmar har under lång tid utöver frimärken och filateli ägnat sig åt vykortssamlande. Vid årsmötet 2001 togs beslut att ändra namnet vilket följdes upp slutligt vid årsmötet 2002.

Vid FJÄLLFIL 2002 genomfördes den första av jury bedömda vykortsutställningen i Sveriges Filatelistförbunds regi.
Föreningen har under sina 75 år varit påtagligt aktiv bland annat genom att anordna utställningar vid sina jubileer, den första 1937 vid 10-årsjubiléet på hotell Standard. Uppsättningen av samlingarna var kanske något annorlunda än idag men ändå efter samma principer. Därefter har utställningar visats vid 20-, 30-, 35-, 40- och 50-årsjubiléerna.

Sedan 1970-talets början anordnar föreningen årligen en lokal utställning i samband med Frimärkets Dag. Under senare år har dessa utställningar skett i samverkan med Domus i varuhuset Mittpunkten, Länsbiblioteket och i Galleri Kärnan.

FJÄLLFIL 2002 var föreningens första större utställning. Utställningen var på nationell nivå med deltagare från hela landet. Särskilt inbjudna var våra norska samlarvänner i Trondheim och Stjördal.

Föreningen är en av Sveriges Filatelistförbunds större föreningar med hade i många år över 100 medlemmar men skaran har minskat så att nu pendlar denna siffra runt 50. Vi har träffats varannan måndag sedan 15 år tillbaka på Folkets Hus i Östersund men har nu flyttat möteslokalen till Biblioteksgatan 33. Aktiviteterna omfattar såväl frimärken som vykort i form av föredrag, lotterier, frågesport, auktioner mm.

Nya medlemmar hör enklast av sig till föreningens ordförande Sten Wadensjö tfn 063-10 03 13.

Sveriges första lokalpost
Man kan med gott fog påstå att den första lokalposten i Sverige med egna märken organiserades i Jämtland. Före tillkomsten av järnvägarna och ett utbyggt järnvägsnät genomfördes transporterna på vattendragen och på urusla landsvägar. Trots detta tog landssekreteraren Anders Jakob Thomé initiativet till utbyggnad av en transportled mellan Norska Havet och Bottenviken. Avsikten var att sjö- och landledes binda samman de två haven via vattendragen Ljungan, Revsundssjön, Storsjön, Indalsälven, Kallsjön, Anjan och Trondheimsfjorden och mellanliggande landförbindelser. Därmed bildades Jämtlands Kommunikationsbolag (JKB).

Omkring 1865 kom trafiken igång bland annat med hjulångaren Odin. Utöver transport av passagerare och gods gavs också möjlighet att befordra brev. För detta ändamål trycktes särskilda märken, lokalpostmärken i valörerna 5 och 10 öre. Breven lämnades till kaptenen på båten mot erläggande av 10 öre för varje brev. För eftervärlden finns idag två kända brev bevarade, ett tillhörigt Postmuseum och ett i privat ägo. Några oanvända lösa märken är också kända.
Eftersom de första svenska stadspostmärkena kom ut 1887 är det korrekt att ange dessa JKB märken som Sveriges första lokal-postmärken.