Plus för sjunde året i rad

Under ett par dagar i januari var Ivan Forsgren och Jan Palmén från förbundsstyrelsen gäster på förbundskansliet i Skillingaryd
Det handlade som så ofta om att tillsammans med kansliet upprätta ett bokslut.

2016 gav ett plus i bokslutet och det blir samma glädjande besked även för 2017. Det är sjunde året i följd som förbundet visar ett positivt resultat. Förbundet har med andra ord god kontroll över sin ekonomi.

Den slutliga bokslutet presenteras senare. Det studeras just nu av revisorerna.

Därefter kopieras allt för att ingå i handlingarna till förbundskongressen i april.

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic