Polisen på Åland hyllas med frimärke

Den 4 september utkommer ett frimärke från Åland Post som uppmärksammar den åländska polisen. Polisväsendet är ett av de områden som hör till Ålands självstyrelse. Den åländska polisen liknar ändå i stort polisen i Finland men har bland annat egna polismärken med Ålands vapen på uniformer och fordon.

Polisförvaltningen är underställd Ålands landskapsregering och Ålands polismyndighet utför till stor del de uppgifter som lokala polisen gör i Finland. Riksenheterna centralkriminalpolisen och skyddspolisen sköts av centralkriminalpolisens enhet på Åland och landshövdingen på Åland företräder rikets polisförvaltning.

På Ålands polismyndighet arbetar runt 90 personer, varav 69 är polisutbildad personal. Det betyder att det finns drygt en polis per 433 invånare på Åland.

Den senast publicerade statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB över anmälda brott på Åland visade att egendomsbrott, det vill säga olika former av stöld, bedrägeri och förskingring, var vanligast 2018, följt av trafikbrott. Andelen uppklarade egendomsbrott var 72 % mot 98 % för trafikbrott.

Utgivningsdatum: 4.9.2020
Konstnär: Sandra Henriksson
Upplaga: 80 000
Valör: 1,50 €
Pris FDC: 2,30 €
Frimärkets storlek: 40 x 26,6 mm
Arkets storlek: 2 x 16 frimärken
Papper: 103 g/m2
Perforering: 13 per 2 cm
Tryckmetod: 4-färgsoffset
Tryckeri: Southern Colour Print

Förstadagsstämpel

Posta en kommentar