Portot höjs med en krona vid årsskiftet

Nu gäller det att köpa brevfrimärken om man behöver sådana för vid årsskiftet 2020–2021 blir de en krona dyrare. Portot höjs därmed till tolv kronor.

Den första augusti 2019 år trädde den nya postförordningen ikraft som ger Postnord möjlighet att höja portot för att kompensera fallande brevvolymer. 

– Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna sa Annemarie Gardshol, vd Postnord Sverige för ett år sedan.

Vid det senaste årsskiftet höjdes portot från nio till elva kronor.

Tolv kronor gäller för ett normalbrev eller vykort upp till 50 gram.

Posta en kommentar