Positivt kring halvårsbokslutet 2019

Under ett par dagar i augusti var Ivan Forsgren och Jan Palmén från förbundsstyrelsen på plats på förbundskansliet i Skillingaryd. Det handlade om att tillsammans med vår kanslist Jeanette Aronsson upprätta ett halvårsbokslut.

SFF har åtta år i följd haft ett positivt resultat och det verkar bli även ett nionde år. Halvårsbokslutet pekar på att det blir ett överskott om än litet när året är slut. 

Målet för SFF är att ha en stabil ekonomi för att möta framtiden på ett bra sätt. Det skulle dock behövas ganska stora tillskott för önskvärda satsningar kring ramlager, litteratur, hemsida, marknadsföring med mera. 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic