Positivt kring halvårsbokslutet

Under ett par dagar i augusti var Ivan Forsgren och Jan Palmén från förbundsstyrelsen på plats på förbundskansliet i Skillingaryd. Det handlade om att tillsammans med vår kanslist Therese Fornstål upprätta ett halvårsbokslut.

SFF har sex år i följd haft ett positivt resultat och det verkar bli även ett sjunde år. Halvårsbokslutet pekar på att det blir ett överskott om än litet när året är slut. 

Målet för SFF är att ha en stabil ekonomi för att möta framtiden på ett bra sätt. Det skulle dock behövas ganska stora tillskott för önskvärda satsningar kring ramlager, litteratur, hemsida, marknadsföring med mera. 

 

 

 

 

 

Posta en kommentar

Drivs av Wordpress, av Cynatic